Vel overstått Regncon 22

 

Da var Regncon over for denne gang. Takk til alle som tok turen innom som deltager, arrangør eller hjelper. 

Sees neste år!